Lokalhyra

Kvinna i rymlig vit lokal

Hyreslagens bestämmelser är grundbulten för ett företags verksamhet, oavsett om företagets huvudsakliga verksamhet är inriktad på uthyrning av lokaler och bostäder eller något helt annat. Genom att besitta kunskaper om hyresjuridik blir företaget medvetet om dess rättigheter och skyldigheter avseende såväl sina egna lokaler som de kontrakt företaget ingår i egenskap av hyresvärd.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
2-3 timmar.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till företagsledare och medarbetare som ansvarar för och kommer i kontakt med hyresavtal.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ger dig en översiktlig genomgång av hyreslagen och ger dig därutöver praktisk träning i att tillämpa lagens bestämmelser.