VD och styrelseledamöters ansvar

Man (i fokus) som sitter mitt emot en kvinna

Är du VD eller styrelseledamot för ett företag? Oavsett vilken av rollerna du axlar har du en speciell ställning som medför ansvar. Din ställning i företaget innebär således ett antal regler och skyldigheter som skall följas. Vet du vilka dessa är? Den här utbildningen ger deltagarna en genomgång av VD- och styrelseansvaret i ett aktiebolag.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
2-3 timmar.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till VD, vice VD och styrelseledamöter.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ger deltagarna kunskap om bland annat de förutsättningar under vilka VD och styrelseledamöter i aktiebolag kan bli skadeståndsskyldiga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.