Dataskyddsförordningen

Texten "Dataskydd, EU:s nya dataskyddsförordning" mot diskret bakgrund

I denna halvdagsutbildning informerar vi om den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen (PUL) och som kommer att gälla från 2018. Lagen innebär flera viktiga ändringar och nyheter som ställer högre krav och som vid överträdelse även innebär straffavgifter.

Produktblad Dataskyddsförordningen 18 maj (pdf)

MÅLGRUPP
För personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden eller personal på företag och organisationer som på ett eller annat sätt behandlar personuppgifter.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ger kunskaper om dataskyddsförordningen och de nyheter som den nya lagen innefattar.

NÄR | VAR | HUR
Torsdag 18 maj kl 09:00-12:00
Haga Östergata 12 | 413 01 Göteborg

Ansök via e-post till roberto.malek@medborgarskolan.se

PRIS
2 950 kr exklusive moms

INNEHÅLL

Agenda i korthet

 • Integritetsrätt i dag
 • Dataskyddsförordningen: Nyheter, ansvar och sanktioner
 • Case för behandling av personuppgifter
 • Konkreta åtgärder att vidta, åtgärdsprogram

De viktigaste nyheterna

 • Straffavgift vid överträdelse
 • Underrättelseplikt vid databasintrång − 72 timmar
 • ”Intresseavvägning” kan ej användas av myndigheter som stöd för behandling utan samtycke
 • Ökade och krångliga informationskrav
 • Krav på risk- och sårbarhetsanalys, konsekvensanalys och integritetspolicy
 • Skärpt samtyckeskrav (”ticking a box”)
 • Uttryckligt beviskrav för samtycken
 • Personuppgiftsombudets roll utökas väsentligt

KURSLEDARE
Mikaela Carlberg arbetar sedan 2015 med integritetsrätt på Advokatfirman Lindahl. Hon har en juristexamen med specialinriktning på EU-rätt från Lunds Universitet och Maastricht University i Nederländerna. Hon har bland annat föreläst på Västsvenska Handelskammaren och ingår i Lindahls kompetensgrupp för ICT (Information and Communication Technology).