Teambuilding och grupputveckling

Två kvinnor och en man med fokus på ena kvinnans ansikte)

Kontakta oss för ett möte och/eller offert! Vi anpassar innehåll, upplägg och genomförande efter ditt företags och dina medarbetares behov och förutsättningar.