Business Analytics och Big Data

Det är värdefullt att ha koll på hur vi påverkas av ökade mängder och typer av data både teoretiskt och praktiskt. Ny teknologi och nya verktyg gör det möjligt för användare att utan expertis upptäcka nya relationer data, vilka tidigare inte var tillgängliga. Allt detta leder till bättre och mer inträngande kunskap för verksamheten. Välgrundade beslut baserade på blixtsnabba analyser på oaggregerad data såväl som textanalys och data från sociala medier är helt plötsligt möjliga att göra.

Den här kursen ger dig en introduktion till arkitekturen bakom Big Data (distribuerad miljö, Hadoop, In-memory) samt en översikt av några av de verktyg som finns på marknaden. Du kommer i praktiska övningar att genomföra analys, visualisering och rapportering i SAS Visual Analytics.

OMFATTNING
Tre heldagar.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som jobbar med analyser, uppföljningsarbete eller rapportering (till exempel analytiker, controllers, styrelser och chefer).

FÖRKUNSKAPER
Datorvana och viss vana vid att analysera data.

MÅL
Du ska efter kursen känna dig trygg med begreppet Big Data och arkitekturen bakom. Vidare ska du ha fått en översiktlig bild av några olika verktyg på marknaden och kunna genomföra analys, visualisering och viss rapportering med hjälp av SAS Visual Analytics.

INNEHÅLL
Dag 1

 • Introduktion till kursen samt förväntningar
 • Grundläggande begrepp
 • Varför Big Data Analytics?
 • Genomgång av olika verktyg på marknaden (bland andra SAS, Business Objects, Pentaho, qlikview)
 • Textanalys och ostrukturerad data

Dag 2

 • Återkoppling dag 1
 • Introduktion till SAS Visual Analytics
 • Utforskning av data
 • Prediktiv analys

Dag 3

 • Interaktiv rapportering
 • Praktisk fallstudie
 • Diskussion och avslutande sammanfattning