Agile - what's in it for us?

Människor på takterrass

Stelbent, långsam och distanserad – är det så din organisation känns? Får dina konkurrenter ut sina produkter fortare på marknaden? Anser kunderna att konkurrentens produkter blir mer och mer attraktiva?

Världen är under konstant förändring men många organisationer lever fortfarande kvar i ett sätt att tänka som blir mer och mer föråldrat. Långa projekt med fasta planer driver företagen till förluster då produkter som kräver stora investeringar kommer för sent ut på marknaden och ofta med funktionalitet som inte tillfredsställer kundens behov. Det finns dock andra sätt att arbeta och organisera sig som gör det möjligt att bli mer följsam, snabb och involverad.

Under tre fristående frukostseminarier gör vi en resa genom den agila världen, från den oinsattes värld via den nya chefens roll till en överblick över hur man kan skala agil utveckling för stora organisationer.

Vi bjuder på frukost. Varmt välkommen!

21 SEPTEMBER
Vad innebär agil produktutveckling?
Vi går igenom bakgrunden till den agila storm som idag blåser genom utvecklingsvärlden, vilka olika ramverk som finns tillgängliga och vilka vinsterna är jämfört med traditionella sätt att arbeta.

Sista anmälningsdatum: 19 september

5 OKTOBER
Scrum — en överblick för dig som ledare
Scrum är ett av de största, om inte det största, agila ramverken. Vi tittar närmare på vad det innebär och hur det påverkar dig som ledare. Vad vinner du på Scrum? Finns det något du riskerar att förlora?

Sista anmälningsdatum: 3 oktober

19 OKTOBER
SAFE — att skala agil utveckling i stora organisationer och projekt
Hur skiljer sig en stor organisation sig från en liten i den agila världen? Vad finns det för alternativa lösningar? Vi delar med oss av erfarenheter och idéer från agil utveckling i stora organisationer och projekt.

Sista anmälningsdatum: 17 oktober

NÄR OCH VAR
Kl 07:30-09:00 | Haga Östergata 12 i Göteborg

ANMÄLAN
Roberto Malek | roberto.malek@medborgarskolan.se | 0725-45 16 67
Anmäl dig senast två dagar innan respektive frukostseminarium.

Seminarierna är kostnadsfria, men då vi har ett begränsat antal platser tar vi ut en avgift om 395 kr plus moms om du uteblir utan avanmälan.