Vänd på tanken

Föreläsare LottaFRAMGÅNGSRIK UNDERVISNING I KLASSRUMMET

"Skolan ser annorlunda ut idag, jämfört med hur det var när jag växte upp." Det är en mening Lotta Karlsson ofta får höra när hon möter föräldrar i skolan. Och ja, skolan ser annorlunda ut idag, men vad är det egentligen som skiljer "skola förr" mot "skola idag"?

Undervisning ska vila på vetenskapling grund och beprövad erfarenhet, men vad innebär det i praktiken? Vad innehåller de läroplaner vi använder oss av idag och vad innebär detta för eleverna i klassrummet?

Utifrån skolans dubbla uppdrag, ett kunskapsuppdrag såväl som ett demokrati- och värdegrundsuppdrag, kommer du under denna föreläsning få en helhetsbild kring undervisning och lärande. Teorier, metoder, konkreta exempel från klassrummet blandas med en och annan tankevända kring hur skolan ska lyckas med sitt kanske viktigaste uppdrag - att främja lusten till livslångt lärande.

Föreläsare
Lotta Karlsson (Fröken Flipp) arbetar som verksamhetsutvecklare inom BUF, Halmstad kommun. Under 14 år arbetade hon som lärare i SO och engelska på Östergårdsskolan i Halmstad. Hon driver den pedagogiska bloggen "Mitt flippade klassrum" och är även författare till boken "Vänd på tanken - framgångsrik undervisning i klassrummet".

NÄR, VAR OCH HUR
Onsdag 12 oktober kl 18.00-19.30
Medborgarskolan Falkenhus | Holgersgatan 21 | Falkenberg
Pris 250 kr

ANMÄLAN
Direkt på hemsidan eller via mejl till falkenberg@medborgarskolan.se

Varmt välkommen!