Språk

Trafikerad gata i London

Med Medborgarskolan Business kan dina och dina medarbetares språkkunskaper nå nya höjder, för att möta de krav som ställs på en internationell marknad. Oavsett språk, bransch och syfte kan vi skräddarsy en kurs som ger dig de rätta orden och formuleringarna för de rätta tillfällena. Kurserna kan ges individuellt eller i grupp.

Vi anpassar innehåll, upplägg och genomförande efter ditt företags och dina medarbetares behov och förutsättningar.

Kontakta oss för mer information!