Rosa Bandet 2013

Rosa bandet 2013

Stöd forskningen i kampen mot cancer!

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om bröstcancer och driva opinion. Kampanjen genomförs 2013 för elfte gången i rad.

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom – mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag. Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.

Cancerfonden
Pg: 90 1986-0
Bg: 901-9514

Källa: www.cancerfonden.se/sv/rosabandet/om-rosa-bandet/