Rockring Hula Hoop Dance

Rockring är en effektiv fysisk träningsform, men det är också ett verktyg för att komma i djupare kontakt med dig själv. I hoop dance finns grundläggande rörelser och tekniker som kan användas för att öppna upp din egen obegränsade dans. Det finns också rockringsövningar som specifikt kan användas för att bränna kalorier eller styrka en viss muskel.

Prova på och show med Jelena Mitra.

Jelena Mitra har i över 10 år jobbat med dans, teater och akrobatik. Jelena har rest till USA, mött och tränat med världens ledande hula hoop dance-lärare och -artister. Våren 2013 utbildade hon sig hos Europas främsta lärare Jo Mondy från Live Love Hoop i Storbritannien.