Kursinnehåll

Showskolan är en ettårig show- och musikalutbildning i Trollhättan som ger grundläggande kunskaper i scenframträdande och de tre hörnstenarna drama, dans och sång. Utbildningen leder fram till en uppsättning av en show/musikal, vilket ger en gedigen kunskapsbas i produktionsarbete samt erfarenhet i att samarbeta och fungera i en ensemble.

Showskolans tidigare musikalproduktioner

Sedan Showskolans start 2009 har varje utbildningsår satt upp en musikalproduktion: Dirty Dancing (2009), En värsting till syster (2010), Moulin Rouge (2011) samt Pretty Woman (2013). Samtliga har med stor framgång spelats på olika teatrar i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Mellerud, Falköping och Skara.

2014 års musikalproduktion

Fyra bröllop och en begravning.

Kursupplägg

Lektioner 1-3 gånger/vecka, i huvudsak på kvällstid. Cirka 3 månader innan musikalens premiär intensifieras träningen med repetitioner även på helger. Föreställningen ges på kvällar och helger.

Kursavgift

5 990 kr/deltagare och år (2 995 kr/termin). Viss kostnad för smink och kläder tillkommer.

Intyg

Minst 80% närvaro i varje ämne krävs för att erhålla kursintyg på genomgången utbildning inom Showskolan.

Kursinnehåll

 • Drama för musikal
 • Koreografi
 • Sångcoachning
 • Scenografi och scenarbete
 • Ljus och ljud
 • Dekor och rekvisita
 • Stage performance och mikrofonteknik
 • Kostymering och sömnad
 • Styling och sminkning
 • Att starta ett projekt eller föreningsarbete (ekonomi/budget/marknadsföring/layout)

Drama för musikal

 • Genomgång av kroppsspråk/uttryck, medvetenhet om sig själv
 • Dramatisering av texter, rollspel
 • Manusbearbetning
 • Att våga agera och uttrycka sig i olika roller
 • Rollgestaltning, rollfördjupning
 • Bearbetning och analysering av sin roll
 • Rörelse och talteknik för scen
 • Improvisationsteater
 • Förståelse för vad det innebär att jobba med "ensemble-anda"
 • Förståelse för innebörden i att kunna agera/utföra sin rollgestaltning och hantera kombinationen teater/dans/sång

Koreografi

 • Utföra de danskombinationer som musikalproduktionen kräver
 • Dansmetodik och komposition
 • Stegkombination, takt och stilkänsla
 • Koreografi för scenframställan
 • Fysiskt uttryck och tolkning i rörelser
 • Musikalitet och timing i rörelser
 • Koreografi enskilt och i grupp
 • Förståelse för innebörden av "ensemble-anda"
 • Att förstå vikten av koreografin i produktionen och hantera kombinationen teater/dans/sång

Sångcoachning

 • Röstvård
 • Uppsjungningsteknik
 • Sångteknik
 • Solosång/individuella pass
 • Stämsång/att sjunga i körsammanhang
 • Inlärning av texter och låtar i produktionen, såväl individuellt som i kör
 • Att förstå vikten av sången i produktionen och hantera kombinationen teater/dans/sång

Scenografi och scenarbete

 • Kunskap om och förståelse för hur man planerar scenarbetet beträffande dekor, rekvisita, ljus och ljud
 • Hur man jobbar som scenarbetare

Ljus och ljud

 • Kunskap om och förståelse för hur man sätter ljus och ljud vid musikalproduktioner
 • Att samplanera ljus- och ljudsättning med scenografi och scenarbete

Dekor och rekvisita

 • Kunskap om och förståelse för hur man jobbar med dekor och rekvisita på scen
 • Att med fantasi och kreativitet skapa och bygga dekor samt skaffa den rekvisita som behövs för den planerade produktionen

Stage performance och mikrofonteknik

 • Att skapa scennärvaro
 • Att skapa trygghet och utstråla säkerhet på scen
 • Att kunna förmedla sitt budskap till såväl första som sista raden
 • Att kunna beröra och förmedla övertygelse i sitt agerande
 • Att kunna hantera såväl handmikrofon som mygga med rätt teknik
 • Att använda mikrofon i varierande lägen

Kostymering och sömnad

 • Att med fantasi och kreativitet vara en del av skapandet av tidstypiska kläder till ensemblen i den planerade produktionen genom att sy eller på alternativa vägar hitta rätt kostymering

Styling och sminkning

 • Grunderna för scen- och teatersminkning
 • Grunderna för hårstyling för scen och teater
 • Att själv kunna lägga den sminkning och göra den styling som krävs för specifika roller

Att starta ett projekt eller föreningsarbete (ekonomi/budget/marknadsföring/layout)

 • Grunderna i att starta ett projekt med delmoment och tidsplan
 • Syfte och mål med en projektplan och hur man för projektet vidare mot sitt slutmål
 • Att göra en budget och finansieringsplan för en produktion
 • Att på bästa sätt marknadsföra en produktion och planera för tänkbara kanaler att sprida reklamen på

Att tänka på inför utbildningen

Det är av stor vikt att alla som börjar en kurs oavsett inriktning slutför den som en del av ett helhetskoncept och med hänsyn till de andra i gruppen. Alla spelar roll!

Genom samverkan skapas en helhet i produktionen som ska hålla hög klass och ge en grund att stå på inför kommande scenframträdanden och produktioner.

Utbildningen erbjuder samtliga deltagare rika möjligheter till personlig utveckling, inte minst med:

 • Att med hjälp av tydliga mål utvecklas utifrån egna förutsättningar
 • Att utveckla ett scenspråk/uttryck och därigenom stärka både självförtroende och självkänsla
 • Att utveckla samspel, förmåga att lyssna, kommunicera och att kunna ta direktiv
 • Att få uppleva lusten och kraften kring scen- och produktionsarbetet
 • Insikten i att alla insatser är lika viktiga och att samtliga deltagare måste bidra med sin del

Välkommen till ett givande år med Showskolan!