Om oss

Medborgarskolan har sedan ca 20 år bedrivit dans- och musikutbildningar. Många tidigare elever/deltagare har efter avslutad utbildning gått vidare mot högre utbildningar och slutligen etablerat sig som professionella musikalartister och dansare.

Showskolan startade 2009 som en ettårig kursverksamhet, mestadels förlagd till kvällstid och helger, och har sedan dess utbildat ca 100 personer och satt upp fyra musikalproduktioner:

2009 "Dirty Dancing"
2010 "En Värsting Till Syster"
2011 "Moulin Rouge"
2013 "Pretty Woman"

Kursens tyngdpunkt har från början legat på det praktiskta arbetet kring uppsättningarna/produktionerna. Kända filmer har gjorts om till nya musikalmanus, utifrån vilka musikalproduktioner arbetats fram. Musikalproduktionerna har sedan turnerat runt på kända teatrar i länet. Inför premiärerna har även ett antal showcases, med smakprov ur respektive musikal, ägt rum på ett flertal scener. Alla fyra uppsättningar har mött stor framgång med slutsålda föreställningar och har även fått mycket positiv kritik i media.