Pedagogisk profil

Vi vill väcka och stimulera barns musikintresse så att de på ett lustfyllt sätt, i sin egen takt får möjlighet att utforska och uppleva musik och rytmik.

Musik skapar broar mellan människor och är ett bra sätt att få gemensamma, positiva upplevelser och på så sätt dela erfarenheter även om man ännu inte har ett talat språk.