Personal

Do Re Mi är uppdelad på tre avdelningar. På varje avdelning arbetar tre pedagoger varav minst en är legitimerad förskollärare.