Förskolan Blå Musslan

Skulle du vilja att ditt barn började på förskolan Blå Musslan?

Förskolan Blå Musslan ligger i Stora Höga utanför Stenungsund och består av två villafastigheter med en stor gemensam trädgård. Det är en familjär förskola i hemmiljö, där barnen ska känna sig trygga, harmoniska och glada. Förskolan har två barngrupper 1-3,5 år och en barngrupp 3-5 år.

Blå Musslan har en allmän inriktning och följer de statliga styrdokumenten som läroplanen för förskolan, Lpfö98/10. Vår verksamhet bygger på temaarbete och projekt utifrån varje barns intresse och behov och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På förskolan har vi en egen kokerska anställd som tillagar vår mat från grunden, efter Livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i förskolan.

Vill du veta mer om förskolan Blå Musslan?

Förskolan Blå Musslan
Stora vägen 14/Ruths väg 2
444 60 Stora Höga
Tel expedition 0303-79 87 29

blamusslan@medborgarskolan.se