Praktisk information

Avdelningar

På Grenen finns det två avdelningar med barn från 1-5 år. Varje vecka arbetar vi temainriktat med fokus på språkutveckling och hållbar utveckling. I temaarbetet delar vi in barnen i smågrupper där vi arbetar med olika temaområden inom hållbar utveckling/Grön Flagg.

Pedagogik

Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Genom temainriktat arbete, samling och lek får barnen en möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära. Läs mer under fliken Pedagogisk profil.

Måltider

Vi är mycket stolta över att kunna servera certifierade måltider vilket innebär en kvalitetssäkring av maten. Kocken lagar all mat från grunden vilket gör att vi har kontroll över vad maten innehåller. Kocken har stor kunskap om allergier, näringsinnehåll och mathållning. Vår målsättning är att skapa en god matkultur.

På förskolan Grenen råder det totalförbud mot nötter, jordnöt och mandel. Med nötter menas till exempel hasselnöt, valnöt, paranöt,cashew, pecannöt, pistagenöt och makadamianöt.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Om ditt barn inte äter frukost är det bra om ni kommer efter kl 08.30.

Avgift

Maxtaxa gäller.