Franska Skolan


Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil.

Från och med höstterminen 2014 bedriver vi spetsutbildning i franska språket. Antagning sker via språktest i franska . För mer information är du välkommen att kontakta rektor Ellenor Sinclair.

Undervisningen för Franska skolans högstadium årskurs 7-9 bedrivs från och med vårterminen 2016 i Medborgarskolans lokaler på Molinsgatan 7.

Sista ansökningsdag för läsåret 2017-2018 är 30 december 2016.

Franska Skolan

Franska Skolan
Landalagången 3
411 30 Göteborg

031-16 54 82
franskaskolan@medborgarskolan.se