Småettan

Så här funkar det i förskoleklassen eller Småettan

I förskoleklassen delas eleverna in i två grupper, baserade på deras franskakunskaper. Dessa grupper leds av en svensk- respektive franskspråkig pedagog. Ena dagen har eleverna franska, nästa dag svenska. Det franska språket introduceras med hjälp av sånger, ramsor, franska barnböcker och lekar.

Bokstäver, skrivstil, läsinlärning samt grundläggande begrepp i matematik presenteras för varje barn.

Efter skoldagen som är mellan 08.30-13.30 finns möjlighet att gå på fritids som leds av franskspråkig personal.

Undervisningen sker på Landalagången 3.