Årskurs 1-6

Så här funkar det i låg- och mellanstadiet

Under grundskolans första år befästs franskan allt mer. Undervisningen i franska bedrivs i mindre grupper som anpassas efter elevernas förkunskaper. I SO-undervisningen introduceras fransk realia.

Undervisningen sker på Landalagången 3.