Årskurs 7-9

kille vid staket

Så här funkar det i högstadiet

Skolans språkval är franska. Eleverna läser franska 3 tim/vecka. Undervisningen i franska bedrivs i mindre grupper som anpassas efter elevernas förkunskaper. Undervisningen i franska sker i fyra nivåer samt i modersmål i år med elever ur årskurs 7-9. Vår franska profil innebär att flera ämnen genomsyras av det franska exempelvis i litteraturval i svenska och i vissa delar av SO-ämnet. I hemkunskap får eleverna möjlighet att laga fransk mat.

Elevens val på högstadiet består av 2 timmar undervisning per vecka.

I årskurs 7 är elevens val läxläsning.

Från årskurs 8 erbjuder skolan spanska som elevens val 2 timmar per vecka i 2 år. Övriga elevens val som finns att tillgå är förändringsbara mellan år 8 och år 9 . I år har man kunnat kombinera följande ämnen: franska konversation, svenska plus (extra läs- och skrivträning), extra matematik samt musik.

På högstadiet finns en skolvärd, ett aktivt elevråd samt gruppen mot kränkande beteende (GKB) som arbetar regelbundet mot mobbning genom elevstödjande arbete.

Franska Skolans verksamhet i Göteborg för årskurs 7-9 bedrivs i Medborgarskolans lokaler på Molinsgatan 7.