Om skolan

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil.

Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman och består av förskola, förskoleklass och grundskola upp till och med årskurs 9.

Förskolan och grundskolan till och med årskurs 6 är inrymda i lokaler på Landalagången 3 i centrala Göteborg. Årskurs 7, 8 och 9 har sin undervisning i Medborgarskolans lokaler på Molinsgatan 7.

Läsåret 2013-2014 har vi ca 295 barn på skolan, fördelat på förskola och grundskola. Skolan är en liten enhet med nära kontakt mellan barn, föräldrar och personal.

Syftet med Franska Skolan Göteborg är att eleverna ska få uppleva den rikedom det innebär att ta del av frankofona kulturer och det franska språket. Detta förbereder våra barn/elever att i framtiden kunna möta en alltmer internationaliserad värld. Skolan är öppen för alla barn. Förkunskaper i franska är inget krav.

Temat för året 2014-2015 är Sverige förr och nu under åren 1850-1930 med inriktning mot emmigration.

Tidigare års teman.

2013-2014 fransk musik

2011-2012  poesi
2010 Skolans jubileum
2009 Film
2008 Världens musik
2007 Picasso
2006 Kermesse
2005 Fransk litteratur
2004 Le cirque
2003 Frankrike
2002 Afrika