Pedagogisk profil

Undervisningen följer den svenska läroplanen Lgr 11 och de svenska kursplanerna i respektive ämnen.

Den franska profilen består i metoden "språkbad", vilket innebär att barnen/eleverna "badar" i det franska språket. Man skall, förutom på lektionerna i franska, höra språket i vardagssituationer.
På förskolan (maternelle) "badar" man i språket till 90%.
I sexårsverksamheten, den s k småettan, till 50%.
I grundskolan har man franska 2-3 ggr/vecka i lektionsform. Utöver det badar man i det franska språket under textilslöjden år 3-6, under musiklektionerna på högstadiet, under tiden på fritidshemmen samt under måltiderna.

Eleverna får realiaundervisning och kulturkunskap med fokus på interkulturella jämförelser mellan svensk och fransk kultur.

Undervisningen i franska sker i mindre grupper utefter elevernas kunskaper. Från småettan till och med år 4 har man franska i två nivåer, år 5-6 blandas eleverna i 3 nivåer och år 7-9 i 4 nivåer. I vissa grupper undervisas även franska som modersmål. I år 8 och 9 kan man även välja fransk konversation som "elevens val".

Skolan har eget kök, där det lagas franskinspirerad mat.