Sagt om skolan

Skolverkets utbildningsinspektion 2006-01-24 Dnr 54-2005:842
"Skolverket bedömer att verksamheten övergripande är av mycket god kvalitet och att den ligger väl i linje med de nationella bestämmelserna och målen för grundskolan."

"Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att eleverna känner sig trygga och trivs i sin skola. Eleverna ges goda möjligheter till inflytande och visar att de tar ansvar för sitt lärande och sin miljö samt visar en människosyn som svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet."