Förskola

barn klättrar

Vill du ge ditt barn det franska språket från tidig ålder?

Genom lekar, samtal, samlingar, sånger och barnlitteratur tränar vi franska språket genom hela förskoledagen. Vi följer svensk läroplan.

Vår personalgrupp består av välutbildade, engagerade och kreativa barnskötare och förskollärare som lägger stor vikt vid varje enskilt barns utveckling.

Vi har fyra avdelningar indelade efter barnens åldrar och fördelningen ser ut enligt följande:

Avdelningens namn Antal barn Personal
Crèche (1- och 2-åringar) 15 3
Petite section (3-åringar) 17
Moyenne section (4-åringar) 19  3
Grande section (5-åringar) 15  1,75

Vi håller till i ljusa, fräscha lokaler i centrala Göteborg. Vi har eget kök, där utbildad personal lagar näringsrik mat till våra barn.

Avgiften för förskolan följer Göteborgs kommuns riktlinjer för maxtaxa.

Öppettider

Kl 07.00-18.00

Vill du veta mer?

Kontakta Viveka Lidén de Caprona, förskolechef
Tel 031-16 54 12 (telefontid måndagar och torsdagar kl 11-12)