Praktisk information

tjej med mössa

Ombyte

Barnen är ute i ur och skur så tänk på att se till att era barn har minst ett ombyte med torra kläder i skolan.

Busskort

Göteborgs kommun erbjuder alla skolbarn som bor i kommunen ett skolkort för Göteborgs kommun. Vid förlust av skolkort eller om skolkortet är defekt, skall eleven uppsöka sekretariatet för att få ett tillfälligt kort som gäller tills det nya kortet kommer. Västtrafik tar numera betalt för ersättningskort, så ett nytt busskort kostar 100 kr.

Inkomstredovisning

Samtliga föräldrar som har barn på förskolan och/eller fritids skall lämna in en inkomstredovisning till sekretariatet vid höstterminens början (finns under Blanketter). Det åligger också barnets föräldrar att anmäla förändrade inkomstförhållanden. Vid avsaknad av redovisad inkomst kommer maxtaxa att faktureras.

Sjukanmälan

När eleven är sjuk och inte kan delta i skolarbetet skall skolan underrättas om elevens sjukdom. Elevers sjukanmälan sker genom att föräldrar eller vårdnadshavare registrerar detta i Schoolsoft och meddelar anledningen till frånvaro. Barnen anses friska då de orkar delta i en hel skoldag och kan vara ute på rasterna.

Sjukanmälan görs via Schoolsoft för grundskolan.

Förskolan 031-16 41 73
Småettan samt fritids småettan och år 1 
Schoolsoft
Grundskolan år 2-3 samt fritids år 2-3 Schoolsoft
Grundskolan år 1 och 4-6 Schoolsoft
Grundskolan år 7-9 Schoolsoft

Elevhälsa

Skolsköterska

Christina Sterner Josefson
031-16 27 33
christina.josefsson@medborgarskolan.se

Mottagningstider (med reservation för utbildningsdagar och annan frånvaro):

Tisdagar
kl 08.30-ca 12.00 (Molinsgatan 7)

Onsdagar
kl 08.00-15.00 (Landalagången 3)
Skolsköterskans arbetsuppgifter:
Hälsokontroller, hälsosamtal, uppföljningar, elevvårdsmöten

Skolläkare och barnläkare Astri Hellman
Är på skolan 1-2 ggr/termin och kan bokas via skolsköterskan, 031-16 27 33.
Kurator

Linet Rosenlund
0735-44 26 10
linet.rosenlund@medborgarskolan.se

Mottagningstider (med reservation för utbildningsdagar och annan frånvaro):

Tisdagar
"Lilla skolan" (Landalagången 3)

Onsdagar
Högstadiet (Molinsgatan 7)

Psykolog Maria Hägg
Är på skolan vid behov och kan bokas via rektor Ellenor Sinclair, 031-16 54 82.