CNED

CNED är en fransk statlig myndighet som ansvarar för distansundervisningen av franska barn bosatta utanför Frankrike.

Franska Skolan Göteborg samarbetar med Volvo AB för distansundervisning i franska för barn från franska familjer som arbetar tillfälligt i Göteborgsregionen.

Vilka barn kan vara med?

  • Om barnet har en förälder som arbetar på Volvo AB
  • Om barnet har en förälder som arbetar som ”expat” på ett svenskt företag
  • Om barnet är inskrivet på Franska Skolan Göteborg

Barnen får hjälp av en diplomerad franskalärare minst tre timmar i veckan.

För mer information och inskrivning, kontakta:
alexandra.stensio@medborgarskolan.se

Le Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) est présent au sein de la Franska Skolan Göteborg. Il s'agit de l'enseignement du programme officiel du Ministère de l'Education Nationale.

Les tuteurs sont tous de nationalité francaise et possèdent des diplômes de l'enseignement supérieur francais.

L'inscription peut se faire si l'enfant:

  • A un parent travaillant pour Volvo AB
  • A un parent en contrat d'expatrié dans une enterprise en Suède
  • Suit sa scolarité à Franska Skolan Göteborg

Pour l'inscription prendre contact avec:
alexandra.stensio@medborgarskolan.se