Ansökan

Antagningsbesked skickas ut senast 31 mars. Din ansökan behandlas enligt följande modell:
1. Syskonförtur
2. Närhetsprincipen
3. Liknande verksamhet
4. Specialla omständigheter

Ansökningsblankett (svenska)
Ansökningsblankett (franska)