Här finns vi

Franska Skolan
Landalagången 3
411 30 Göteborg

Förskolan och grundskolan till och med årskurs 6 är inrymda i lokaler på Landalagången 3 i centrala Göteborg, se karta.

Högstadiet (årskurs 7, 8 och 9) har sin undervisning ett stenkast därifrån i lokaler på Viktor Rydbergsgatan 12, se karta.

Närmaste buss- och spårvagnshållplats är Kapellplatsen. Dit kommer man lämpligast med spårvagn 7 och 10 samt stombuss 16.