Montessoriförskolan Solstrålen

Vi är en liten förskola med hög personaltäthet som strävar mot små barngrupper och pedagogisk verksamhet av högsta kvalitet.

Solstrålens förskola ligger i en historisk trävilla i charmiga Jonsered utanför Göteborg. Förskolan har två avdelningar: Stjärnan (för barn 1-3 år) och Galaxen (för barn 3-5 år). Med Montessoripedagogiken och dess filosofi som bas sätter vi alltid barnet i centrum med vårt förhållningssätt, miljö och material.

Vill du veta mer om Montessoriförskolan Solstrålen?

Montessoriförskolan Solstrålen
Jonseredsvägen 1
433 75 Jonsered

Direktkontakt
Paula Eriksson, förskollärare: 072-312 88 38

Tf. förskolechef Catarina Palmquist
catarina.palmquist@medborgarskolan.se

Visa förskolan på karta (länk till hitta.se)