Pedagogisk profil

Varje barn är unikt och alla barn har olika behov. I Montessoriverksamheten står varje barn i centrum, vilket innebär respekt och ödmjukhet inför varje barns unika behov och förutsättningar.

Montessorimiljön är anpassad för barnen. Hyllor, bord och stolar är i deras höjd så att de fritt kan välja mellan olika material och aktviteter, samt om de vill arbeta individuellt eller i samspel med kamrater. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling, vilket innebär att barnen ges förutsättningar och tid att i största möjliga mån äta själva, tvätta sig och klä på sig.

Stjärnan

För de yngsta barnen på Stjärnan finns det utöver traditionella leksaker även s k praktiska vardagsövningar, där barnen får prova att t ex hälla linser, sopa och torka bord. Det finns sinnestränande material, såsom sorteringsövningar och färgövningar. Vi arbetar mycket med språket, exempelvis genom att para ihop bilder med föremål. Fokus ligger på kroppsuppfattning och motorik så barnen ges mycket utrymme till att gå, springa, klättra med mera.

Galaxen

På Galaxen har barnen också praktiska vardagsövningar och sinnestränande material. I denna ålder har ofta barnen ett stort intresse för skrivning och läsning, vilket vi tar fasta på genom att ha ett speciellt rum med språkmaterial. Även matematik, naturvetenskap och kultur intresserar barn i den här åldersgruppen, varför vi har matematikmaterial, olika sifferlekar och material kring bl a djur, växter och rymden. Utöver detta har barnen en "lägenhet" för rollekar, en bokhörna och staffli. I källaren finns ett rum för rörelse och rytmik.

Vi har sångsamlingar och båda avdelningarna har varsin dag då de går på skogspromenad.

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö 98).