Personal

Ulrika Salwén Förskolechef och Montessoripedagog
Annika Mattson Barnskötare och Montessoripedagog
Elsa Nilsson Barnskötare (föräldraledig)
Ida Rydin Långtidsvikarie
Julia Edil Förskollärare
Maria Lyppert Montessoripedagog
Marie Lund Köksansvarig
Paula Eriksson Förskollärare
Sanna Wendel-Johansson Långtidsvikarie
Sara Eriksson Lokalvård
Suyan Wen Barnskötare och Montessoripedagog
Ulrika Jälmsjö Musikpedagog