Praktisk information

Sjukanmälan

Sjukanmäl barnet senast klockan 8 samma dag eller lämna meddelande på telefonsvararen. Vi vill gärna veta om barnet har någon smittsam sjukdom. Vid feber skall man ha en feberfri dag hemma och efter maginfluensa skall man vara hemma minst 48 timmar efter sista symtom. Även syskon skall vara hemma vid maginfuensa.

Våra dagliga rutiner

Barnen bör lämnas senast kl 09.00, då börjar deras arbetsstund. Senast 17.00 skall barnen hämtas för att de ska kunna avsluta sin dag i lugn och ro innan stängning.

Måltider

Frukost serveras 08.00-08.30. Stjärnan äter lunch 11.15 och Galaxen 11.30. Mellanmål serveras 14.30.
Barnen tar med sig frukt hemifrån varje dag för fruktstund på förmiddagen.

På Solstrålen råder det totalförbud mot nötter, jordnöt och mandel. Med nötter menas till exempel hasselnöt, valnöt, paranöt,cashew, pecannöt, pistagenöt och makadamianöt.

Övrig information

Föräldramöte hålls en gång på höstterminen. Utvecklingssamtal en gång per termin. Solstrålen stänger fyra veckor på sommaren. Personalen har fem studiedagar eller planeringsdagar per läsår då förskolan är stängd. Dessa dagar meddelas i god tid innan.
Barnomsorgsavgift enligt maxtaxa.

Uppsägning av plats

Tre månaders uppsägningstid gäller ömsesidigt. Platsen måste sägas upp skriftligt. Avgiften betalas under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller ej.