Skolor och förskolor

Franska skolan

Göteborg

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil. Skolan har drygt 170 barn, fördelat på förskola och grundskola, med nära kontakt mellan barn, föräldrar och personal.

Franska skolans webbplats

Rektor grundskolan: Inga Krook
inga.krook@medborgarskolan.se
Förskolechef: Viveka Lidén de Caprona
viveka.liden@medborgarskolan.se
Landalagången 3 | 411 30 Göteborg | tel 031-16 54 82

Förskolan Blå Musslan

Stora Höga

Blå Musslan ligger i Stora Höga utanför Stenungsund och är en förskola med språkinriktning. Fokus ligger på att barnen ska känna sig trygga och glada och barnens språk och begrepp byggs upp på ett lustfyllt sätt.

Blå Musslans webbplats

Förskolechef: Catarina Palmquist
catarina.palmquist@medborgarskolan.se
Stora vägen 14 | 444 60 Stora Höga | 0303-79 87 30

Förskolan Grenen

Angered

Förskolan Grenen ligger mitt i Trädgårdsgärdet i Angered, ett rofyllt läge med skog och ängar som närmaste grannar. Förskolan har stora, ljusa och fantasifullt inredda lokaler med en mängd alternativ till aktiviteter.

Grenens webbplats

Förskolechef: Pia Wiik
pia.wiik@medborgarskolan.se
Trädgårdsgärdet 140 | 424 68 Angered | 031-332 07 70

Montessoriförskolan Solstrålen

Jonsered

Solstrålen i Jonsered utanför Göteborg är en förskola med Montessoriprofil. Montessoripedagogiken innebär att varje barn sätts i centrum och visas respekt för sina unika behov och förutsättningar.

Solstrålens webbplats

Förskolechef: Genna Gronwald
genna.gronwald@medborgarskolan.se
Jonseredsvägen 1 | 433 75 Jonsered | 031-795 71 53

Musikförskolan Do Re Mi

Angered

Do Re Mi är en musikförskola belägen i Angered, en stadsdel i norra Göteborg. Här väcks och stimuleras barnens musikintresse och musikkänslan byggs upp på ett enkelt och naturligt sätt. Musiken stärker självkänslan och underlättar lärandet samtidigt som barnen har roligt.

Do Re Mi:s webbplats

Förskolechef: Genna Gronwald
genna.gronwald@medborgarskolan.se
Eriksbo Östergärde 15-16 | 424 34 Angered | 031-46 47 66

Nyckelpigans förskola

Mellbystrand

Nyckelpigans splitternya lokaler i Mellbystrand har havet som granne och den härligaste skog som lekplats. Natur- och kulturaktiviteterna löper som en röd tråd genom verksamheten och stimulerar barnens naturliga nyfikenhet och förmåga att skapa och uttrycka känslor.

Nyckelpigans webbplats

Förskolechef: Pernilla Chiarantona
pernilla.chiarantona@medborgarskolan.se

Kustvägen 2 B | 312 60 Mellbystrand | 0430-253 00