Brand Book

En enhetlig visuell identitet stärker Medborgarskolans ställning på utbildningsmarknaden och förmedlar ett intryck av professionalitet. Därför ska vårt varumärke och vår visuella identitet, vår Brand Book, ses som ett strategiskt instrument i vår kommunikation med omvärlden.

Ladda ner Brand Book ver 1:1