Färger

Våra primära färger är de som i första hand ska användas. PMS (Pantone) används för enfärgstryck, CMYK för 4-färgstryck och RGB för digitala medier.

Våra sekundära färger används som komplement till de primära färgerna i de fall det behövs för att skapa ett tydligare budskap.
PMS (Pantone) används för enfärgstryck, CMYK för 4-färgstryck och RGB för digitala medier.

Ladda ner filen för att se färgkoderna.