Bilder

Bilder är en viktig del av Medborgarskolans marknadsföring
och kommunikation och har stor betydelse för hur vi uppfattas.
Målet är att skapa en konsekvent och säker stil som ger oss en tydlig bildidentitet.

I bildpolicyn omsätter vi vår personlighet: kompetent, pålitlig, mångsidig,
inspirerande, nyskapande, energisk och passionerad.

Medborgarskolans bildbank finns på http://www.exigus.se. Inloggningsuppgifterna är desamma som till den tidigare bildbanken.