Kursledar-kit

Innehåll kursledarmapp:

  • Namnskylt KURSLEDARE (vid utlämnande av första mappen till ny kursledare)
  • Närvarolista  
  • E-postlista
  • Kvittenslista material
  • Utvärderingar
  • Återanmälningslista
  • Arbetsplan
  • Lokal information

Mall för Lokal information (word) (kompletteras utifrån lokala förhållanden. Den kursiva texten i mallen är förslag på information)

Hålls kursen i externa lokaler bifoga även dörrskylt med Medborgarskolans logotype.

Glöm ej fylla i uppgifterna om kursledarens kontaktperson i mappen!