Samhälle och ekonomi

Aktiekunskap
Kursen ger dig den grundläggande kunskap som krävs för att komma igång med sparande i aktier och fonder. Kursen behandlar möjligheter och risker, portföljtänkande och aktievärdering. Du får praktiska tips om hur det går till att köpa, förvalta och sälja aktier.

Aktiekunskap
Är du intresserad av hur börsen fungerar och vad de olika termerna inom aktiehandeln betyder? Den här kursen ger dig den grundläggande kunskap som krävs för att komma igång med ett långsiktigt, regelbundet och lönsamt sparande i aktier och fonder.
Kursen behandlar aktiesparandets möjligheter och risker och ger praktiska tips om hur det går till att köpa, förvalta och sälja aktier.

Bokföring
Denna kurs ger dig kunskaper i bokföring så att du ska kunna sköta den löpande redovisningen i ett mindre företag. Du lär dig bland annat ekonomiska rapporter, moms, skatt, personalkostnader, avskrivningar, periodisering och kontoavstämningar. Den manuella bokföringen är en förutsättning för att du, i nästa steg, ska kunna bokföra med datorns hjälp.

Bokföring
Det här är en grundkurs i manuell bokföring. Vi går igenom den dubbla bokföringens principer, kontosystemets uppbyggnad och funktion. Vidare får du lära dig att praktiskt sköta den löpande bokföringen liksom redovisning av moms, skatter och arbetsgivaravgifter. Vi tar även upp enklare bokslut. Inga förkunskapskrav.


Bokföring SPCS
Med datorns hjälp kan du snabbt bokföra dina verifikationer och enkelt ta fram en balans- eller resultaträkning. Bokföringen blir säkrare, enklare och snabbare samtidigt som du får direkt tillgång till företagets ekonomiska ställning via datorns rapportsystem. Du får lära dig uppläggning av nytt företag, kontoplan, ingående balans, verifikationer samt leverantörsreskontra. Efter genomgången kurs kan du på egen hand hantera datorbaserad bokföring lämplig för små och medelstora företag. Förkunskaper: goda färdigheter i manuell bokföring och datavana.

Databokföring SPCS
Du får lära dig bokföring på dator med marknadens populäraste och enklaste program - SPCS Administration 500. Vi skapar ett företag och lägger upp dess
bokföring med verifikationer, månadsbokslut, moms, skatter, sociala avgifter och skattedeklaration. Förkunskaper: grundkunskaper i bokföring.

Starta eget
Funderar du på att starta eget eller har du precis startat? Kursen handlar om att utifrån en affärsidé välja en lyckad marknadsföringsstrategi och få lönsamhet på sitt
företag. Kursen innehåller bl a affärsidé, företagsformer, marknadsföring, lagstiftning, bokföringsfrågor, skatter och avgifter.

Starta eget
Har du en dröm att starta eget företag? Vi går igenom affärsidé, affärsplan, grundläggande företagsekonomi, företagsformer, registrering av företag och budgetering, F-skatt och enklare bokföring. Allt du behöver veta för att komma igång.

Vardagsekonomi
I kursen behandlas frågor som kan uppstå kring privatpersoners ekonomi. Hur får man balans mellan "pengar in" och "pengar ut"? Vi går igenom några
enkla verktyg samt tar upp bl a olika typer av lån. Vi tar dessutom upp fällor som är lätta att falla i.