Språk

Aktiv läsecirkel -novell
Noveller är korta, koncentrerade skönlitterära texter som kan innehålla hela livsöden. I den här cirkeln samtalar vi om vad som är typiskt för novellen som genre, vilka
möjligheter och begränsningar som ges av det mindre formatet. Vi läser ett antal noveller och diskuterar dem utifrån de konflikter och teman som hanteras. Vi läser
både klassiska och moderna noveller och bestämmer sedan vilken riktning kursen ska ta.

Aktiv läsecirkel -roman
Tycker du om att läsa? Vill du vara med i en grupp som har samma intresse? Vi läser en bok för att sedan gemensamt undersöka djupet i berättelsen. Vi diskuterar böckers miljö, persongalleri och händelseförlopp. Vi går även in på författarperspektiv, bokens budskap och förhållande till människans tidlösa problem och glädjeämnen. Kursen är upplagd så att vi ses varannan vecka för ett boksamtal. Vilken litteratur vi vill diskutera
bestämmer gruppen tillsammans.

Bosniska
Ta chansen att lära dig ett nytt spännande språk! Bosniskan är nära besläktat med kroatiska och serbiska och är ett slaviskt språk som talas av minst 2,5 miljoner människor. Bosniska skrivs både med det latinska och det kyrilliska alfabetet. Vi börjar helt från början och arbetar i lugn takt. Vi lär oss ord, uttryck och fraser för att klara enkla vardagssituationer.

Franska
Visst är franska ett vackert språk! Nu har även du chansen att lära dig tala franska. I den här kursen börjar vi helt från början och arbetar i lugn takt. Vi lär oss ord, uttryck och fraser för att klara enkla vardagssituationer.

Italienska
Italienska är enligt många världens vackraste språk. Till Italien åker varje år tusentals svenskar för att njuta av italiensk mat och kultur.

Japanska
Lär dig grunderna i detta spännande språk. Vi fokuserar på enkel konversation, går igenom grammatik, vokabulär och introduceras också i de olika skrivtecknen, Hiragana,
Katakana (fonetiska tecken) och Kanji (kinesiska bildtecken).

Polska
Nu är det dags att lära sig polska! Polen gick med i EU 2004 och turismen mellan Sverige och Polen ökar. Polska är ett västslaviskt språk som skrivs med det latinska alfabetet. Vi börjar helt från början och arbetar i lugn takt. Vi lär oss ord, uttryck och fraser för att klara enkla vardagssituationer.

Skrivarkurs -fortsättning
Denna kurs är till för dig som vill arbeta med ett eget skrivprojekt och behöver stöd och respons. Du får hjälp med att definiera vad du vill skriva och gensvar på vad
du skriver. Vi arbetar som en responsgrupp, där vi läser varandras texter. Det viktiga är inte att du ligger på en viss nivå med ditt skrivande utan att du kan komma igång och skriva på egen hand och är villig att ta och ge konstruktiv kritik.

Skrivarverkstad
Drömmer du om att skriva men har svårt att komma
igång? I Skrivarverkstaden finns inspiration och skrivarlust som gör att du hittar din egen personliga stil -här finns inget rätt eller fel. Vi ägnar oss åt korta skrivövningar, bearbetar texter och diskuterar. Det kreativa skrivandet får flöda fritt!

Skrivarverkstad
För dig som gillar att snickra ihop dina egna dikter, noveller och andra texter. Det enda verktyg du behöver är penna, papper, fantasi och skrivarlust. Genom olika övningar och experiment utvecklar vi vårt skrivande i gruppen.

Spanska
Sverige har sedan länge haft ett livligt handelsbyte med spansktalande länder och många är de företag som behöver spansktalande personal. I den här kursen börjar
vi helt från början och arbetar i lugn takt. Vi lär oss ord, uttryck och fraser för att klara enkla vardagssituationer.

Språk inför resan
Vi reser i fantasin -bor på hotell, tittar på sevärdheter, shoppar och äter ute på barer och restauranger. Med reseparlören "Engelska på resan" övar vi vanliga samtalssituationer som turisten möter på resan. Varje lektion är uppbyggd kring ett tema. Någon djupdykning i grammatik görs inte, utan språket lärs främst in på gehör.

Språk inför resan
Få ut mer av din resa med en annorlunda språkkurs som ger "pratkunskaper". Under lättsamma former övar du vanliga samtalssituationer på hotellet, i affären, på baren och restaurangen. Du får samtidigt en inblick i landets kultur. Kursmaterialet består av en pärm med dialoger och bilder samt Berlitz reseparlör som flitigt kommer att användas under kurstillfällena. Materialet tillhandahålles av kursledaren och ingår i kursens pris.

Nivåer

  • A1 Jag kan förstå mycket enkla meningar. Jag kan besvara enkla frågor, använda enkla fraser och meningar.
  • A2 Jag kan förstå och skriva korta och enkla meddelanden och personliga brev. Jag kan ta del i korta sociala samtal.
  • B1 Jag kan oförberedd gå in i ett samtal om kända ämnen. Jag kan beskriva händelser, mina drömmar och framtidsplaner och kan återberätta innehållet
    i en bok eller film. Jag kan i stora drag förstå radio- och TV-program som handlar om saker jag känner till.
  • B2 Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Jag kan förstå samtida litterär prosa. Jag kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås med infödda på ett naturligt sätt. Jag kan förklara en ståndpunkt och
    ange för- och nackdelar.
  • C1 Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning. Jag kan förstå avancerade fakta- och litterära texter. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt.
  • C2 Jag kan utan ansträngning läsa praktiskt taget allt skrivet språk, även abstrakta texter. Jag kan utan ansträngning ta del i vilka samtal och diskussioner som helst.