Arbetsgivare

Arbetsgivare

Rekrytering och omställning

Är du i behov av ny arbetskraft? Har du anställda som är sjukskrivna och inte kan återgå till sina tjänster? Eller anställda som är uppsagda och i behov av nytt jobb?

Vi har ett brett kontaktnät och står i daglig kontakt med ett stort antal arbetssökande och arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Följande orter erbjuder stöd inom dessa områden >>

Arbetsträning och praktik

Som en socialt ansvarstagande arbetsplats kan ditt företag erbjuda praktik till en person som söker arbete. Det kan även finnas möjlighet till ekonomiskt stöd.

Eftersom vi samarbetar med arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun för att hjälpa sjukskrivna och arbetssökande att närma sig ett jobb, kan vi ge dig information och råd.

Kompetensutveckling

Vi kan erbjuda dina anställda kompetenshöjande kurser och aktiviteter, enskilt eller i grupp, inom en mängd olika ämnesområden, allt ifrån grafisk formgivning och webbdesign till stresshantering och språk.

Friskvård

Dina anställda kan även använda sin friskvårdspeng eller friskvårdskuponger på alla våra hälsobefrämjande kurser och föreläsningar.

Volontärarbete

Ditt företag kan även visa sitt sociala engagemang genom att till exempel låta en anställd fungera som medspråkare i en integrationsverksamhet på din ort. Vi söker hela tiden svensktalande personer som vill dela med sig av sin tid och sina erfarenheter av den svenska kulturen och det svenska samhället.

För mer information, vänd dig till Medborgarskolan på din ort!