Jobb- och utvecklingsgarantin

Vi vänder oss i första hand till dig som letar efter en meningsfull sysselsättningsplats och som är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder arbetsuppgifter inom det lokala förenings- och kulturlivet.

Meningsfulla arbetsuppgifter

FÖRENINGS- OCH KULTURLIV
Har du ett intresse för att bevara den lokala kulturen för framtida generationer? Här kan du vara med och ta hand om gammal information och material från det lokala förenings- och kulturlivet i Skövde med omnejd. Vi sorterar, bearbetar och förnyar material och vi skriver texter, som vi sedan använder till bland annat utställningar och föreläsningar.

MATLAGNING
Gillar du att laga mat eller baka? I vårt splitternya, välutrustade kök får du fördjupa dina kunskaper i matlagning, bakning och annat köksarbete. Du får lära dig om bland annat teoretisk och praktisk näringslära, livsmedelshygien, måltidsvanor, säsongsanpassade livsmedel och bra miljöval.

FRISKVÅRD
Här fokuserar du på dig och din hälsa och bygger på din kunskap om livsstilens betydelse för hälsan. Du tar del av friskvårdsaktiviteter och teoretisk och praktisk kostrådgivning. Vi jobbar mycket med sambandet mellan fysiskt och psykiskt välbefinnande och arbetsförmåga.

MEDSPRÅK
Inom verksamheten Medspråk jobbar du bland annat med att öka integrationen och minska klyftor i samhället. Du kan göra viktiga insatser på exempelvis äldreboenden. Du kan läsa högt ur tidningar eller böcker, följa med på promenader och samtala.

Jobbfokus

Vi har ett tydligt jobbfokus. Vi arbetar tillsammans för att hitta olika jobbmöjligheter. Exempel på aktiviteter är studiebesök, föredrag, utbildnings- och inspirationsträffar, nätverkande samt naturligtvis egna jobbsökaraktiviteter. Vi hjälper dig med de rätta kontakterna för att underlätta ditt jobbsökande.

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

För att bli medspråkare hos Medborgarskolan pratar du med din arbetsförmedlare.

Vill du veta mer?

Lidköping
Terèse Lorentzon
tel 076-308 02 86 | terese.lorentzon@medborgarskolan.se