Steg för steg stöd och matchning

Vår tjänst är uppdelad i tre (3) steg. När du börjar hos oss har vi ett introduktionssamtal då vi tillsammans upprättar en individuell planering för dig. I denna planering klargör vi vilka steg som är aktuella för dig och i vilken omfattning.

Steg 1
Nuläge

Vi arbetar tillsammans för att kartlägga ditt nuläge.

  • Vilka förutsättningar gäller för dig?
  • Vilka erfarenheter har du?
  • Vad är dina styrkor och utvecklingsområden?

Du kommer att få arbeta både individuellt och i grupp för att få en klar och tydlig bild att utgå ifrån.

Steg 2
Önskat läge

Vad vill du uppnå i arbetslivet - både på kort och lång sikt.

  • Vart är du på väg?
  • Vad motiverar dig?

I detta steg försöker vi se möjligheter och vara kreativa. Vi stöttar dig att skapa en attraktiv målbild som motiverar dig i ditt arbetssökande.

Steg 3
Vägen vidare

Hur kan du ta dig ut i arbetslivet på snabbast möjliga sätt, utifrån ditt nuläge och önskade läge? Vi kommer tillsammans utvärdera och kritiskt granska dina möjligheter för att du ska kunna realisera dina mål. Du får kunskap om hur du kan utveckla dina jobbsökarmetoder. Vi försöker till exempel hitta “dolda” jobb som passar dig och ger dig tips om vad specifika arbetsgivare söker. Vi erbjuder även den fortbildning du behöver i syfte att underlätta din väg mot ett arbete som exempelvis uppdatering av ansökningshandlingar, intervjuträning, söka arbete via sociala medier med mera.