Jobb- och utvecklingsgarantin

Hos oss på Medborgarskolan möts man av en arbetsmiljö med mycket rörelse, energi och aktivitet. Genom att direkt komma igång med aktiviteter såsom vägledning, företagsbesök och personlig marknadsföring får du tillgång till nya metoder, sökvägar och ett vidgat kontaktnät redan från start. Du kan arbetsträna och pröva din arbetsförmåga i arbetsuppgifter som anpassas utifrån dina förutsättningar.

Jobbfokus

Vi arbetar tillsammans för att hitta olika jobb- och utbildningsmöjligheter som är realistiska just nu. Dessutom får du nya kontakter med arbetsgivare och nya jobbsökarverktyg.

Exempel på aktiviteter:
• Få uppmuntran, stöd och vägledning
• Få insyn i vad arbetsgivare värdesätter hos sina anställda
• Intervjuteknik och personlig marknadsföring
• Vässa ansökningshandlingar
• Träffa företag och organisationer
• Matchas mot dolda jobb
• Sysselsättning och arbetsträning

Vi har nätverkare som hela tiden rör sig ute på arbetsmarknaden för att bygga relationer, hitta dolda jobb och rekryteringsbehov och hjälpa till vid anställning. De skapar mötesplatser där du kan träffa företag och organisationer.

Sysselsättning och arbetsträning

Hos oss får personer som varit utan arbete en längre tid tillfälle till sysselsättning och arbetsträning med arbetsuppgifter inom hantverk, hälsa, kultur och samhälle enligt nedan.

Vi har även legitimerade arbetsterapeuter som kan genomföra en fördjupad bedömning av din arbetsförmåga, om detta behövs.

HANTVERK
Inom Hantverk och re-design tillverkar du produkter av återvunnet material och ger gamla föremål ny design. Du får också prova nya tekniker.

Produktionskedjan täcker även in yrkesområden som bland annat administration, ekonomi, marknadsföring och försäljning.

Vi samarbetar med flera välgörenhetsorganisationer som skänker material och föremål. Försäljningsintäkter och nytillverkade föremål skänks till välgörande ändamål.

HÄLSA
Inom Hälsa i arbetslivet arbetar du med hälsofrämjande uppgifter för att få ökad kunskap om livsstilens betydelse.

Du får ta del av friskvårdsaktiviteter, teoretisk och praktisk kostrådgivning samt andra livsstilsorienterande ämnen med inriktning mot sambandet mellan fysiskt och psykiskt välbefinnande.

KULTUR
Inom Kultur och media arrangerar du utställningar och andra kulturaktiviteter utifrån aktuella ämnen och frågeställningar via olika medier. Dessa arrangemang visas sedan upp för allmänheten och till exempel på äldreboenden och skolor.

Du kan även arbeta med dokumentation i form av bild/foto och text eller produktion av bland annat instruktionsfilmer.

SAMHÄLLE
Inom verksamheten Medspråk jobbar du med olika målgrupper i samhället för att bland annat öka integrationen och minska klyftor.

Genom samtal på enkel svenska stödjer du människor från andra kulturer som vill öva på språket. Ni träffas i små grupper, tränar svenska samtidigt som ni lär er mer om samhället och varandra.

Du kan även göra viktiga insatser på äldreboenden och skolor. För äldre som vill kan du läsa högt ur tidningar eller böcker, följa med på promenader och samtala. Barn och ungdomar kan till exempel behöva läxhjälp eller en mentor.

Vill du veta mer?

Göteborg
Jenny Persson
0735-21 02 34 | jenny.persson@medborgarskolan.se