Projekt På G

Vi vänder oss till dig som är 18-35 år och inskriven i UGA/JOB, inklusive sökande som tillhör prioriterade grupper. Genom stimulerande och kul aktiviteter får du redskap och kontakter för att hitta fram till rätt jobb eller utbildning. Projekttiden är 4-8 månader, med möjlighet till förlängning.

Introduktion

Vi börjar med att tillsammans gå igenom vad du har gjort tidigare, vad du är bra på, vad du är intresserad av och vad du vill göra i framtiden. Utifrån det planerar vi din tid i projektet och vilka motivationshöjande aktiviteter du vill prova på.

Motivationshöjande aktiviteter

För att ge dig en kickstart och inblick i olika intresseområden, får du välja bland flera stimulerande och kul aktiviteter. Det kan handla om till exempel dans, friskvård, musik, drama, rollspel, skrivarkurser, språk, data och förberedelser för körkort.

Jobbsökande/studieförberedande aktiviteter

De mer arbetsinriktade aktiviteterna innehåller bland annat coachning för att hitta rätt jobb eller utbildning, hur man skriver snygga och anpassade ansökningshandlingar, nätverkande, studiebesök på intressanta företag och skolor, självförtroendehöjande aktiviteter, presentationsteknik, personlig marknadsföring och vardagsekonomi.

Våra kontakter blir dina kontakter och vi hjälper dig på så sätt att konkret bredda ditt personliga nätverk. Detta ger dig förstås goda möjligheter att hitta bra praktikplatser och genvägar till jobb inom områden som du är intresserad av.

Upptäcker du under projektets gång att du skulle behöva eller vilja ha en viss utbildning, så hjälper vi dig med de praktiska förberedelserna.

Praktik

Du har möjlighet att vara ute på praktik under en period. Praktikperioden ger dig nya, värdefulla erfarenheter och fräscha referenser till ditt CV. Du får lära dig mer om branschen och företaget där du praktiserar och tillfälle att knyta kontakter som kan innebära framtida jobb.

Till dig som arbetsgivare

Du kan låta en deltagare från Projekt På G praktisera på ditt företag under en period. Som ett stöd inför praktikperioden erbjuder vi en kortare mentorsutbildning. Står du till exempel inför ett rekryteringsbehov kan detta vara en bra prövoperiod för båda parter. Det kan även finnas möjlighet till ekonomiskt stöd för ditt företag.

Vill du veta mer?

Projekt På G är ett samarbete mellan Medborgarskolan, Arbetsförmedlingen och svenska ESF-rådet.

PROJEKTLEDARE
Helene Ungberg
tel 0703-21 94 59 | helene.ungberg@medborgarskolan.se

Vad är ESF?

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige.


Socialfonden
Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud". I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.