Projekt Nystart

Vi vänder oss till dig som är arbetssökande eller sjukskriven på väg tillbaka till arbetslivet och som vill ha en nystart. Vi ger dig redskap att själv åstadkomma en förändring som för dig vidare i livet och närmare arbetsmarknaden. Projekttiden är i snitt nio månader.

Introduktion

Introduktionsfasen sträcker sig över de fyra första veckorna och lägger grunden till ditt fortsatta arbete i Projekt Nystart. Stor vikt läggs vid kartläggning och den personliga handlingsplanen. Handlingsplanen utformas individuellt och utvecklas löpande under hela din tid i projektet.

Genomförande

Genomförandefasen består bland annat av aktiviteter som att skräddarsy CV och ansökningshandlingar, föreläsningar och studiebesök på företag, presentations- och intervjuteknik, personlig marknadsföring och friskvård, samtidigt som du arbetar vidare på de delar som är viktigast för just din utveckling. Vårt kontaktnät blir ditt kontaktnät och vi matchar dig kontinuerligt mot företagens behov.

Arbetspraktik

Ett huvudsyfte med Projekt Nystart är att du ska komma vidare ut på en eller flera praktikperioder och i första hand inom det privata näringslivet. För att praktiken ska bli meningsfull och föra dig närmare arbetsmarknaden arbetar vi med att matcha dina kunskaper och intressen mot passande branscher och företag.

Under praktikperioden gör vi kontinuerligt uppföljningar med handledaren på det företag som praktiken genomförs på, samt givetvis med dig och ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen. Inför mottagandet av en praktikant erbjuds praktikföretagets personal en mentorsutbildning, för att på bästa sätt säkerställa en bra praktik. Denna utbildning ökar möjligheterna för din praktik att bli en utvecklande tid och ett steg till en nystart i arbetslivet.

Vägledning

Under hela tiden som du är inskriven i Projekt Nystart finns vi till hands för att via coachande samtal utforska dina möjligheter inför framtiden och vägleda dig vidare mot ett arbete eller en utbildning.

Till dig som arbetsgivare

Du kan låta en deltagare från Projekt Nystart praktisera på ditt företag under en period. Som ett stöd inför praktikperioden erbjuder vi en kortare mentorsutbildning. Står du till exempel inför ett rekryteringsbehov kan detta vara en bra prövoperiod för båda parter.

Vill du veta mer?

Projekt Nystart är ett samarbete mellan Medborgarskolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och svenska ESF-rådet.

PROJEKTLEDARE
Hans Österlund
tel 0735-33 20 48 | hans.osterlund@medborgarskolan.se

Vad är ESF?

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige.


Socialfonden
Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud". I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.