Sysselsättningsplats – Händer i hantverk

När du kommer till oss introduceras du genom att vi presenterar Medborgarskolan som arbetsplats och tillsammans med din handledare skriver vi en individuell utvecklingsplan.

Du får handledd genomgång av olika hantverkstekniker där du får utveckla minst ett arbete i respektive hantverksteknik. Varje termin introduceras tre nya tekniker med ett parallellt löpande större arbete som utformas i grupp med övriga deltagare.

För att du ska utvecklas ingår följande moment:

  • Det ingår också fysiska aktiviteter cirka en timma per vecka.
  • Genom studiebesök samt besök från nätverk eller förening för du möjlighet att knyta nya kontakter och stärka din individuella utveckling.
  • Korta föreläsningsmoment cirka två gånger per månad.
  • Efter fyra till sex månader väljer du ut en teknik som du vill arbeta med och få fördjupad handledning i. Slutligen har du så mycket kunskap som krävs för att du ska få ökad möjlighet att få ett arbete inom området.
  • Du får en kortare ledarutbildning där du får inblick hur det är att vara kursledare, med arbetsrutiner, kursupplägg och hur man skapar ett dynamiskt möte.
  • Besök på boende för funktionshindrade och äldre eller besök av dessa grupper planeras in med din handledare – allt för att du ska få möjlighet att delge ditt arbete. Utställning eller föreläsning kan även planeras in.

Handledaren

Du har en handledare som dagligen stödjer dig. Utöver detta finns annan personal eller andra handledare som inspirerar och hjälper dig. Datorer kan du låna för att söka jobb och vi avsätter tid till detta. Genom din handledare får du hjälp för att skapa nya nätverk.

Välgörenhet

Hantverksföremålen som skapas säljs eller skänks till välgörenhetsorganisationer.