Laholm

För dig som har någon form av funktionsnedsättning eller har bristande kunskaper i svenska finns även möjlighet att ingå i nedanstående projekt och verksamheter. Vänd dig till respektive projekts kontaktperson (som du hittar när du klickar dig in på önskat projekt) och/eller din handläggare för mer information!

Stöd och matchning

Söker du arbete och är inskriven vid Arbetsförmedlingen? Vi ger dig handledning utifrån dina behov och förutsättningar. Vi hjälper dig med nya, värdefulla kontakter och matchar dig mot jobb eller utbildning som passar dig.