Linköping

Sysselsättning, arbetsträning, vuxenutbildning
eller bättre kunskaper i svenska?

För dig som är sjukskriven, långtidsarbetslös, ny i Sverige - eller i behov av att bättra på dina grundskole- eller gymnasiekunskaper för att komma ut på arbetsmarknaden - erbjuder vi flera möjligheter till utbildning och utveckling.

Läs mer om våra olika projekt för dig som är arbetssökande i Linköping nedan.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Är du inskriven vid Arbetsförmedlingen och varit utan arbete en längre tid? Är du sjukskriven utan möjlighet att gå tillbaks till ditt gamla jobb? Då kan du delta i vårt sysselsättnings- eller arbetsträningsprojekt: Hantverk & Integration.

Studieverkstan

Medborgarskolans Studieverkstad erbjuder grundläggande vuxenutbildning, kärnämnen inom gymnasial vuxenutbildning och allmän orienteringskurs. De olika kurstyperna och studietakten går att kombinera så att de passar dina behov. Du kan både läsa enstaka kurser eller heltid.

Studieverkstan är vår vuxenutbildning och den är till för dig som vill:
• Öka kompetensen i ditt fortsatta arbetsliv
• Ta steget till fortsatta studier
• Lära för din egen skull

Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som är vuxen, och har ett annat modersmål än svenska, grundläggande kunskaper i svenska språket.