Norrtälje

Avdelningen för arbetsmarknad och integration

Om du är arbetslös och berättigad till försörjningsstöd kan du få hjälp av Arbetsmarknad och Integration i Norrtälje. Du kan få stöd och vägledning samt även möjlighet till praktikplats. Kompassen hjälper dig att kartlägga din kompetens, arbetslivserfarenhet, önskemål och framtidsplaner. Målet är att ge dig bättre förutsättningar att hitta en sysselsättning och egen försörjning. Alla insatser sker i samverkan med handläggare på socialkontoret och verksamheten bedrivs måndag till fredag mellan 8:30-14:30. Målet är att bli bättre rustad och komma närmare arbetsmarknaden. Kursen har temaveckor med innehåll som t.ex. samhällsinformation, ekonomi, jobbsökande, CV/personligt brev, grupprocesser, studieteknik, föreläsningar och studiebesök. Kursens fasta innehåll är hälsa, personlig utveckling och friskvård.

Kurserna sker i samarbete med Medborgarskolan och Re-Charge AB

Kontaktperson:
Anette Huseby
Tfn: 076-162 74 01