Glädjekällan

Linköping och Västervik

Glädjekällan är en daglig verksamhet med musikinriktning för vuxna människor med olika former av funktionsnedsättningar. Verksamheten finns i Linköping och Västervik. Verksamheten drivs på uppdrag av respektive kommun och är godkänd av IVO.

Med musiken som sammanhållande faktor fyller verksamheten en viktig social funktion genom att ge struktur i vardagen, skapa en känsla av grupptillhörighet och utveckla estetiska och emotionella förmågor. Deltagare har roligt tillsammans och det nära samarbetet bidrar till att utveckla trygghet, självförtroende och gemenskap.

Glädjekällans verksamhet bidrar till social träning, utvecklar förmågan till praktiskt arbete i hemmet och utvecklar deltagarna vidare. Allt arbete sker utifrån var och ens egna förutsättningar.

Det märks tydligt att rätt stimulans bidrar till att de flesta lyckas höja sin funktionella förmåga. Deltagarna kan gå vidare i livet med stärkt självförtroende.

Glädjekällan SymbolerVi erbjuder:

• Sång och musik
• Social samvaro
• Rutiner och samarbete
• Studiebesök
• Matlagning/Bakning (I Västervik endast bakning)
• Kultur och skapande

KONTAKT LINKÖPING

Verksamhetschef Maria Lundberg
telefon: 010-157 54 12
e-post: maria.lundberg@medborgarskolan.se

För information om var vi finns i Linköping, se kommunens hemsida: www.linkoping.se

KONTAKT VÄSTERVIK

Föreståndare Lena Koffed
telefon: 010-157 50 03
epost: lena.koffed@medborgarskolan.se

För mer information om Glädjekällan i Västervik, se kommunens hemsida: www.vastervik.se

Glädjekällan logo