Glädjekällan

Glädjekällan logo

GLÄDJEKÄLLAN

Glädjekällan är en daglig verksamhet med musikinriktning eller med designinriktning för vuxna människor med olika former av funktionsnedsättningar. Verksamheten finns i Linköping, Västervik och Värnamo. Verksamheten drivs på uppdrag av respektive kommun och är godkänd av IVO.

Glädjekällan Musik
i Linköping, Västervik och Värnamo

Vad drömmer du om? Vill du lära dig spela ett instrument? Dansa, sjunga och spelateater? Eller måla och skapa? Glädjekällan är en daglig verksamhet inom LSS och hos oss kan du få göra allt detta!

Med musiken som sammanhållande faktor fyller verksamheten en viktig social funktion genom att ge struktur i vardagen, skapa en känsla av grupptillhörighet och utveckla estetiska och emotionella förmågor. Deltagare har roligt tillsammans och det nära samarbetet bidrar till att utveckla trygghet, självförtroende och gemenskap.

Glädjekällans verksamhet bidrar till social träning, utvecklar förmågan till praktiskt arbete i hemmet och utvecklar deltagarna vidare. Allt arbete sker utifrån var och ens egna förutsättningar.

Det märks tydligt att rätt stimulans bidrar till att de flesta lyckas höja sin funktionella förmåga. Deltagarna kan gå vidare i livet med stärkt självförtroende.

Glädjekällan Symboler

Vi erbjuder:

• Sång och musik
• Social samvaro
• Rutiner och samarbete
• Studiebesök
• Bakning (Matlagning i Linköping)
• Kultur och skapande

På Glädjekällan Musik i Linköping finns även möjlighetatt ingå i ett matlag. Vi lagar all mat frångrunden och äter sedan tillsammans.Glädjekällan har egna odlingslotter där vi odlar sallad och kryddor, som vi använder i vår matlagning.

I Linköping har vi också tillgång till musikstudios, replokaler och scen med ljus- och ljudteknik.

Glädjekällan Design
i Linköping

Vi erbjuder en daglig verksamhet för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utifrån en stark övertygelse om att varje människa har något att tillföra den mänskliga gemenskapen. Med design och konsthantverk som sammanhållande faktor fyller verksamheten en viktig social funktion genom att vara meningsfull, lustfylld och lärande samt tillgodose den enskildes behov av omvårdnad.

Verksamheten riktar sig till deltagare som är intresserade av hantverk och estetiskt skapande. Glädjekällan Design erbjuder en utvecklande lärmiljö där initiativ och egenutveckling uppmuntras. Verksamheten bygger på grundstenarna hantverk, estetiskt skapande, social träning, kontaktskapande och utveckling av vardagsfärdigheter samt att deltagarna får ta del av samhällets utbud. Deltagarna bidrar till det gemensamma skapandet utifrån egen förmåga och intresse. De har roligt tillsammans och ett nära samarbete bidrar till att utveckla trygghet, självför-troende och gemenskap.

Glädjekällan Designs arbetsområden är keramikverkstad, silversmide, måleri och hantverk av olika slag. Det praktiska arbetet kommer att varvas med aktiviteter, som bl.a. studiebesök, för att stärka individens kunskaper.

KONTAKT LINKÖPING

Gläjdekällan Musik i Linköping
Föreståndare Maria Lundberg
telefon: 010-157 54 12
e-post: maria.lundberg@medborgarskolan.se

Gläjdekällan Design i Linköping
Föreståndare Malin Bergh
telefon: 010-157 50 31 
e-post: malin.bergh@medborgarskolan.se

För information om var vi finns i Linköping, se kommunens hemsida: www.linkoping.se

KONTAKT VÄSTERVIK

Glädjekällan i Västervik
Föreståndare Lena Koffed
telefon: 010-157 50 03
epost: lena.koffed@medborgarskolan.se

För mer information om Glädjekällan i Västervik, se kommunens hemsida: www.vastervik.se

KONTAKT VÄRNAMO

Glädjekällan i Värnamo
Föreståndare Anneli Åhlander
Besöksadress: Postgatan 8
telefon: 010-157 66 67
epost: anneli.ahlander@medborgarskolan.se

För mer information om Glädjekällan i Värnamo, se kommunens hemsida: www.varnamo.se

Glädjekällan logo